הסמכות החדשה

הסמכות החדשה הינו מודל יעוץ וטיפול שמטרתו המרכזית הינה לסייע, לתמוך ולהעצים דמויות סמכות, בכלל זה הורים, מורים, אנשי חינוך, מטפלים ומנהלים. במובן זה, המודל מיועד לכל מי שעוסק ברווחתם וטובתם של ילדים ובני נוער. נקודת המוצא במודל הינה שמי שזקוק לעזרה ותמיכה הינם דוקא דמויות הסמכות. אנו משוכנעים כי ניתן להסכים על כך שבתרבות המערבית, בה אנו חיים כיום, דמויות הסמכות נחלשו מאוד. כתוצאה מכך, הורים, ומורים, מתקשים להתמודד עם מנעד רחב של בעיות רגשיות של ילדים ובני נוער. כיצד הורים ואנשי חינוך לבנות לעצמם סמכות עם עוצמה המאפשרת להתנגד להתנהגויות מסלימות או נמנעות של ילדים ונוער אלימות הינו המוקד המרכזי של המודל המקצועי שלנו. מודל זה מציע הן עמדה עקרונית ביחס לבניית עוצמתה של דמות הסמכות, בד בבד עם טכניקות קונקרטיות ליישומה וביצועה.

קראו עוד
הסמכות החדשה - אודות המודל

רקע על פיתוח המודל

מרכז הסמכות החדשה הינו מיזם של קבוצת פסיכולוגים העובדים במסגרת המרפאה לסמכות הורית במרכז שניידר לרפואת ילדים. מיזם זה נועד להפיץ, לקדם ולהרחיב את עקרונות הסמכות החדשה בציבור הרחב בארץ.

המרפאה לסמכות הורית פועלת במרכז שניידר החל משנת 2004 בניהולו של עידן עמיאל ופרטים נוספים על פעילות המרפאה ניתן למצוא באתר המרפאות לרפואה פסיכולוגית במרכז שניידר. היוזמה להקמת אתר זה נבעה מתוך צורך להציג לציבור הרחב את מודל הסמכות החדשה תוך ניסיון לעצבו בדיאלוג מתמיד בין הצוות המקצועי שלנו לבין דמויות סמכות באשר הן. תהליך פיתוח המודל מתואר בהקדמה לספר 'הסמכות החדשה' שנכתבה ע"י עידן עמיאל פסיכולוג קליני בהכשרתו ומנהל מרכז הסמכות החדשה. מרבית זמנו מוקדש כיום להפצת עקרונות גישה זו בציבור הרחב ובקרב אנשי מקצוע בתחום ההורות והחינוך בארץ ובאירופה.

עקרונות הסמכות החדשה בהם עוסק אתר זה נועדו להבנות סמכות הנשענת על נוכחות, עוצמה וגיבוי מוסרי לפעולות בעל הסמכות. מטרת האתר היא לקדם את עקרונות הסמכות החדשה המאפשרים להבנות מערכי תמיכה בקהילה המסייעים משמעותית לבטחונו האישי של כל פרט בקהילה זו.

מטרתו של אתר זה היא לפיכך לאפשר לכל אינדיבידואל – הורה, איש חינוך, מנהל, מטפל, לרכוש ידע ראשוני בעקרונות הגישה. יתירה מכך, כוונת האתר היא לא רק לאפשר ללמוד, לקרוא ולהתנסות אלא גם להצטרף לפורומים הרלוונטיים עבורו. באופן זה יכול כל המעוניין בכך לשתף לתרום ולקדם את מושג הסמכות החדשה ולהרחיב יחד את רשת התמיכה וההכרה של מונח זה.

קראו עוד

X