עקרונות המודל

הסמכות החדשה הינו מודל יעוץ וטיפול שמטרתו המרכזית הינה לסייע, לתמוך ולהעצים דמויות סמכות, בכלל זה הורים, מורים, אנשי חינוך, מטפלים ומנהלים. במובן זה, המודל מיועד לכל מי שעוסק ברווחתם וטובתם של ילדים ובני נוער. נקודת המוצא במודל הינה שמי שזקוק לעזרה ותמיכה הינם דוקא דמויות הסמכות. אנו משוכנעים כי ניתן להסכים על כך שבתרבות המערבית, בה אנו חיים כיום, דמויות הסמכות נחלשו מאוד. כתוצאה מכך, הורים, ומורים, מתקשים להתמודד עם מנעד רחב של בעיות רגשיות של ילדים ובני נוער. כיצד הורים ואנשי חינוך לבנות לעצמם סמכות עם עוצמה המאפשרת להתנגד להתנהגויות מסלימות או נמנעות של ילדים ונוער אלימות הינו המוקד המרכזי של המודל המקצועי שלנו. מודל זה מציע הן עמדה עקרונית ביחס לבניית עוצמתה של דמות הסמכות, בד בבד עם טכניקות קונקרטיות ליישומה וביצועה.

ישנן שתי תופעות מרכזיות מדאיגות וחמורות בקרב ילדים ובני נוער כיום. האחת היא הקצנה של בעיות התנהגות ואלימות והשניה היא תופעות של הימנעות – העדרויות מבי״ס, שימוש יתר במסכים וכד׳. הסיבות לתופעות אלו רבות ומגוונות וקשה לעיתים להגדיר באופן ממוקד ומדוייק את הסיבות לכך. עם זאת, הפרשנות שלנו לתופעות אלו היא החלשותן של דמויות הסמכות בתרבות המערבית או כפי שאנו מכנים זאת – סימנים אחרים של רפיון קהילתי. לא פעם במצבים אלו מתעוררים הכיסופים לאיש החזק – ערגה למנהיג ש"יעשה סדר", "יראה להם" או "ייתן להם מנה אחת אפיים". לא חשוב מי אלו ה״הם״ העיקר הוא שיקום מנהיג שיחזיר את הסמכות של פעם! אולם, משאלות אלו מתנגשות באורח בלתי נמנע עם ערכיה של חברה חופשית ופלורליסטית ועם חזונה החינוכי. כיצד ניתן לבנות סמכות אחרת, במונחים שלנו – סמכות חדשה, אשר מסוגלת מצד אחד למנוע את אותן התנהגויות קיצוניות אך מצד שני לא לנקוט באמצעים אלימים או כוחניים כפי שהסמכות של פעם נקטה.

חשוב לזכור כי הסמכות-של-פעם היתה כמבנה של פירמידה: בעל הסמכות עומד בקודקוד וחולש על הרמה שמתחתיו, החולשת בתורה על הרמות שמתחיה. בעל הסמכות היה האחראי הבלעדי בתחום מרותו וחייב דין וחשבון רק למי שמעליו. הקשר בין הנתין לבין דמות הסמכות הוא של תלות וציות והאפשרות היחידה לשינוי היא המרד, שבאמצעותו מנושלת דמות הסמכות ממקומה הרם. סמכות מעין זו אינה לגיטימית כיום, לא ניתן ואף לא נראה לנו נכון להבנות סמכות מעין זו שוב גם במקרים בהם האלימות קשה. חשוב להבין כי הניסיון להפעיל סמכות כוחנית במצב בו שוררת אלימות קשה עלול להחריף את ההסלמה ולהעלות את רמות הסיכון. מכאן הצורך בסמכות חדשה, אשר תתייצב באופן שונה מול קהילתה ותגייס את כוחה באמצעים שונים מאלו של הסמכות-של-פעם.

בניגוד למבנה הפירמידה של הסמכות של פעם לסמכות החדשה מבנה של רשת. בעל הסמכות שואב את כוחו והשפעתו מן הגורמים המסמיכים אותו ומספקים לו את האמצעים למילוי תפקידו. תפקיד מרכזי נודע לתהליכים של העברת מידע ותמיכה הדדית: הורים עומדים במגע שוטף עם הורים אחרים, עם ביה"ס ועם גורמי קהילה. מבנה הרשת מוביל ליצירת סמכות השואבת אתכוחה מתמיכה הדדית ולגיטימיות ציבורית רחבה. רשת זו יעילה יותר מפירמידה לא רק בגין התמיכה הרחבה בה היא יכולה לזכות אלא בעצם יכולתה להוות רשת ביטחון מפני התדרדרות ונפילה ולא רק להפעיל לחץ מקודקוד הפירמידה כלפי מטה.

X

    ווטסאפ
    טלפון
    צרו קשר