עקרונות הסמכות החדשה לאנשי חינוך

"פעם היתה למורה סמכות!" "פעם הורה היה הורה!" "אני הייתי נותן לאבא שלי כבוד!" "המורים שהיו בילדותנו היו מורים!"  ביטויים מסוג זה בזכות הסמכות-של-פעם מבליעים את ההנחה, שכל עוד לא יחזרו הדברים לקדמותם, אין תקנה לבעיות החינוך. אכן הסמכות המסורתית התערערה בצורה חמורה. אולם, בתנאים החברתיים של היום אין כל אפשרות להחזירה על כנה. ההתערערות הבלתי הפיכה של הסמכות-של-פעם והכישלון של החלום המתירני יצרו בעיה חדשה בחינוך ילדים: כיצד למלא את הריק שנוצר במקום שממנו סולקה הסמכות המסורתית, כך שיסופקו לילדים חוויות בונות של גבולות, דרישות וצורך בהתמודדות, אך בצורה קבילה מבחינה ערכית וחברתית? תשובתנו לשאלה הוא מושג הסמכות החדשה.

ההדגשים לבית ספר הפועל בהתאם לעקרונות הסמכות החדשה נשענים על ההנחות הבאות:

 •          ביה"ס  מספק תמיכה וגיבוי למורים
 •          ביה"ס  מספק הגנה ותמיכה לתלמידים
 •          ביה"ס  נאבק בנחישות ובצורה גלויה באלימות ובבריונות
 •          צוות ביה"ס נשמר בקפידה מכל התנהגות אלימה או משפילה
 •          ביה"ס  יוצר אווירה של חוק וסדר ומשרה תחושה של שייכות ומעורבות
 •          ביה"ס פועל לגייס תמיכה מקהל ההורים, מגורמי קהילה ומן הרוב המכריע של התלמידים

חשוב להדגיש כי הנחתנו המרכזית היא, שכדי ליצור בית ספר בטוח, עלינו לחזק בראש וראשונה את יכולת המורים לקבוע את כללי ההתנהגות בכיתה, בפרוזדורים, בחצר ובמבואות ביה"ס. כאשר המורים מאבדים את סמכותם, תלמידים רבים, שבמצב אחר לא היו עושים זאת, מצטרפים לבריונים או בוחרים לשתוק ולהיכנע.

כיצד ניתן לבנות סמכות מורית, שתהא קבילה, ערכית ומקרבת?

במילים אחרות, כיצד להביא ליצירה של סמכות חדשה, השואבת את כוחה לא מאיומים, ענישה חמורה, ציות בלתי מעורער, דיסטנס ויראה, אלא מנוכחות, שליטה עצמית, ואכפתיות נחושה?

עקרונות פעולה העונים על שאלות מהותיות אלו מוצגים כנושאים שונים בדפי האתר במתחם זה השייך לאנשי חינוך. 

X

  ווטסאפ
  טלפון
  צרו קשר