תוכנית יעוץ לבתי ספר

רציונל התוכנית

בשנים האחרונות הופכות תופעות אלימות, בריונות והתנהגויות מקצינות של ילדים ובני נוער לנפוצות יותר ויותר. במקביל, התערבות בלתי הולמת של הורים במתרחש בבית הספר, מובילה לא פעם להחלשת סמכותם של המורים והמנהלים באופן המקשה מאוד על התמודדותם. כתוצאה מכך, אנשי חינוך, כמו גם הורים חווים כיום אובדן משמעותי של סמכותם ויכולתם להתמודד עם בעיות התנהגות ומתקשים להציב גבולות ולהבטיח אקלים חינוכי/משפחתי בטוח.

למעשה, מחנכים והורים כיום עומדים בפני דילמה ערכית קשה – מחד אין הם מעונינים להשיב את 'הסמכות של פעם' הכוללת בתוכה ציות אוטומטי לדמות הסמכות, חסינות מלאה ואף שימוש בכח למימוש הסמכות. סמכות זו אינה קבילה כיום, בתקופה בה קיימת דרישה גורפת לשקיפות ולבקרה על פעילותם של מורים והורים. מאידך, קיימת אכזבה רבה מהרפיון הערכי אליו הובילה עמדת החינוך 'המתירני-ליברלי' הגורסת כי סמכות אינה נדרשת וילדים יגדלו באופן הטוב ביותר, לו רק ינתנו להם חופש בחירה מלא, אהבה ועידוד. למעשה, מאפייני הסמכות בה איננו מעוניינים ברורים לכולם אך דיוקנה של הסמכות אליה אנו שואפים, אינה ברורה דיה כיום.

זהו למעשה מוקד התוכנית – הבנייה מחדש של סמכות מורים, אנשי החינוך ומנהלים בהתאם לעקרונות 'הסמכות החדשה'. חשוב לציין, כי התוכנית לא רק מציעה סדרה של אמצעים מעשיים, אלא גם מהווה שינוי בסיסי בתפיסה לגבי סמכות המורה והדרכים לבנייתה.

מטרות והנחות יסוד בתכנית

  • סיוע אקטיבי למורה בהתמודדותו היומיומית מול בעיות התנהגות בכיתה

עקרונות הגישה נשענים על לימוד והקניית אמצעי פעולה ישימים למורה על מנת לסייע בהתמודדותו היומיומית. מעבר להבנת הרציונל להבניית 'סמכות חדשה' יש חשיבות קריטית לכך שהצוות החינוכי יקבל הנחיות ברורות וקונקרטיות לפעולה מול בעיות התנהגות בכתה ובביה"ס.

  • התמודדות עם התערבויות בלתי הולמות של הורים בבית הספר

יצירת ברית הורה-מורה הינה תנאי הכרחי לתפקודו האפקטיבי של הצוות החינוכי בבית הספר.  במסגרת התוכנית יוצגו בפני המורים, הורי התלמידים וועד ההורים של בית הספר, אמצעים ליצירת שיתוף פעולה אפקטיבי למניעת הסלמת והקצנת הקשר בין הורים למורים. שיתוף פעולה זה מאפשר יצירת אקלים חינוכי בטוח בבית הספר והפעלת תכניות טיפול/התמודדות מול התנהגויות מקצינות של תלמידים ומעורבות מופרזת ומסלימה של הורים בעבודת בית הספר.

  • בניית מערך תמיכה וגיבוי לצוות החינוכי בבי"ס

ליישום מטרה זו יוגדר בבית הספר 'צוות מוביל' אשר יקבל יעוץ שוטף לבנייה של מערך תגובות ונהלים מול בעיות התנהגות ותופעות אלימות בבית הספר. הצוות המוביל יונחה כיצד ליצור הן תמיכה הדדית בין מורים, הן תמיכה של הורים בצוות ביה"ס והן הגדרות ברורות של נהלי תגובה המיועדים לעיצוב מחדש של סמכות המורה בכיתה ובבית הספר.

  • יעוץ מיידי ובזמן אמת לבעיות אקוטיות

במסגרת התוכנית תינתן תמיכה צמודה (מעבר למפגשים הקבועים במסגרתה) ע"י המנחים, על מנת לסייע לצוות החינוכי ליישם את עקרונות 'הסמכות החדשה' בזמן אמת. על רקע האינטנסיביות ומורכבות הקשיים עימם מתמודד צוות בית הספר במהלך יום הלימודים, מענה מיידי לבעיות אקוטיות המתרחשות בבית הספר הכרחי ומחוייב המציאות. המענה ינתן או ע"י פנייה טלפונית ישירה למנחי התוכנית או ע"י פנייה לפורום התייעצות מתאים באתר 'הסמכות החדשה'.

מנחי התוכנית

התוכנית תועבר ע"י צוות של מנחה ומדריך אשר יפגשו בהתאם לתוכנית שהוגדרה מראש עם הצוות המוביל, חדר מורים וועד ההורים. המנחים והמדריכים הם חלק מצוות של אנשי מקצוע העובדים באופן קבוע ושוטף בהתאם לעקרונות 'הסמכות החדשה'. המנחים הינם פסיכולוגים מוסמכים אשר רובם שותפים בפיתוח המודל וכתיבת ספרו של פרופ' עומר 'הסמכות החדשה' והמדריכים הינם אנשי צוות שעבדו בתחום לפחות שנה ומכירים היטב את עקרונות ויסודות התכנית. עבודת אנשי הצוות היא בפיקוחם הישיר של פרופ' חיים עומר ועידן עמיאל.
למעוניינים בפרטים נוספים ניתן לפנות אלינו במייל:   school@newauthority.org .

X

    ווטסאפ
    טלפון
    צרו קשר