סמכות חדשה והקשר הורה מורה

הורים מהווים מפתח מרכזי בשינוי התנהגות התלמיד, עם זאת לא פעם קשה לגייסם לסייע או אף לשתף פעולה באופן מינימלי. במוקד הרצאה זו יוצגו ראשית הסיבות המובילות לקרע בין הורים ומורים. הבנת הסיבות לנתק או אף עימותים בין הורים ומורים, יהווה בסיס להבנת השינוי המתבקשת בעמדתם הבסיסית של מורים כלפי הורים, במיוחד כלפי הורים לילדים עם בעיות התנהגות ומשמעת. בהרצאה נלמד כיצד ניתן בשיחה אפקטיבית לגייס הורים לפעולה משותפת וכיצד להימנע מההאשמות הדדיות המקטינות את הסיכוי לשיתוף פעולה עתידי. בהמשך ההרצאה יוצגו טכניקות לפעולות משותפות עם הורים, נראה כיצד ניתן לשלב את ההורים בפעולות שביצעו מורים מול תלמידים כפי שנלמדו במוקדים השונים (למשל פעולות תיקון, התיישבות ועוד). פעולות משותפות אותן יוזם המורה עם ההורים מאפשרות לא רק לצמצם את ההתנהגויות החריגות של התלמיד אלא גם לבנות באופן חיובי את סמכות המורה מול ההורים. גם מוקד זה כאמור ילווה בתרגול תוך משחקי תפקידים שונים.

X

    ווטסאפ
    טלפון
    צרו קשר